(VIDEO) Održana 10. sednica Skupštine Grada Sombora

U Velikoj sali zgrade Županije održana je 10. sednica Skupštine Grada Sombora.

Na samom početku usvojen je zapisnik sa prethodne sednice, a zatim je usvojen i Dnevni red, pa se tako pred Odbornicima našlo 17. tačaka dnevnog reda.

Odbornici su većinom glasova doneli Odluku o završnom računu budžeta Grada Sombora za 2020. godinu sa konsolidovanim izveštajem o trošenju sredstava budžetskih korisnika. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede. Dojić je između ostalog istakao da su najveći prihodi u 2020. godini bili od poreza na zarade.

Skupština je usvojila program prodrške za sporovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razloja za tekuću godini, a u okviru čega će biti raspisana dva konkursa vredna dva miliona dinara za pomoć pčelarima i uzgajivačima lavande.

Na mandat od četiri godine na mesto direktora Javno komunalnog preduzeća „Čistoća“ većinom glasova izabran je Dragana Radojčić.

Skupština je takođe doela rešenja o davanju saglasnosti na statute Kulturnog centra „Laza Kostić“, Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki“, Narodnog pozorišta i Galerije „Milan Konjović“.

Poslednje tačke dnevnog reda bile su posvećene imnovinsko-pravnim predmetima kao i izborima i imenovanjima.

Deseta sednica Skupštine Grada Sombora završena je odborničkim pitanjima.

Marko Lončar

Marko Lončar


Glavni i odgovorni urednik