Skituljci

U želji da unapredimo komunikaciju sa decom uzrasta od tri do četrnaest godina, njihovim potrebama, kao i sve manje zastupljenosti emisija koje su namenje najmlađoj populaciji, TV „Sombor“ je pokrenula realizaciju dečije emisije „Skituljci“ interaktivnog karaktera u kojoj su glavni akteri deca, njihova edukacija i upoznavanje sveta koji ih okružuje.

Pomozimo deci da odrastaju mnogo bezbrižnije, sa što manje kompjutera, igrica, društvenih mreža i mobilnih telefona.

 

VREME EMITOVANJA:

Premijerno:
Svake druge subote u mesecu u 12:00

Reprizno:
Nedelja – 12:00 i 16:30
Ponedeljak – 09:30 i 20:00
Utorak – 09:30 i 15:30
Sreda – 09:30 i 19:30
Četvrtak – 09:30 i 18:00
Petak – 10:30 i 14:00