Počinje sistemska deratizacija na teritoriji Grada Sombora

Lokalna samouprava izdala je saopštenje u kojem se obaveštavaju građani Grada Sombora da će, počevši od 18. oktobra, preduzeće „ORIS“ doo Sombor u saradnji sa „Ciklonizacija“ AD Novi Sad vršiti sistemsku deratizaciju na teritoriji svih mesnih zajednica u gradu i naseljenim mestima.

Suzbijanje štetnih glodara vrši se izlaganjem zatrovanog mamka čija je aktivna materija bromadiolon. Mamak je štetan ukoliko se proguta i otrovan za faunu, odnosno domaće životinje i kućne ljubimce, protivotrov je vitamin K1.

Zatrovani mamak će biti uručen ili postavljan u domaćinstvima, odnosno stambenim zgradama na za to predviđena mesta.

Istovremeno će biti tretirane i javne površine u naseljima kao što su parkovi, groblja, zelene površine, određeni javni objekti i deponije. U svim mesnim zajednicama biće istaknuta obaveštenja o sistemskoj deratizaciji putem kojih će građani biti informisani o terminima i aktivnostima suzbijanja glodara.

Redakcija

Redakcija