Vlada Đurković učestvovao na manifestaciji „Lalički susreti“

Početkom meseca oktobra na manifestaciji „Lalićki susreti“ sa dečijim folklornim ansamblom iz Lalića u programu je učestvovao i mr Vlada Đurković koji je predstavio astalske pesme Srba Bačvana.

Ovaj nastup je nastavak aktivnosti iz Srpske Čitaonice kada je započeta promocija epske i muzičke baštine Srba.

Iz Srpske Čitaonice ističu da saradnja između Sombora i Lalića traje već desetak godina i da se nastavlja u cilju negovanja izvornog narodnog stvaralaštva Srba Bačvana.

Domaćin programa je bio Nenad Živanov i Kulturno umetničko društvo „Branislav Nušić“ iz Lalića.

Redakcija

Redakcija