Počela velika akcija prikupljanja ambalažnog pesticidnog otpada

Grad Sombora u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom služnom Sombor i udruženjem SECPA organizuje akciju prikupljanja ambalažnog otpada na području Grada Sombora. Akcija je počela danas, 21. juna i trajaće sve do četvrtka 24. juna.

Skupljanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja organizovano je po rasporedu koji se može pronaći sa sajtu Grada Sombora.

U svim naseljenim mestima mesto sakupljanja je ispred mesnih zajednica, a za mesne zajednice na području Grada Sombora kao i salaška i prigradska naselja mesto sakupljanja je u objektu Poljoprivredne stručne službe „Sombor“.

Redakcija

Redakcija