Otvoren Javni poziv za dodelu Oktobarske nagrade

Povodom obeležavanja Dana oslobođenja Sombora od fašističke okupacije, 21. oktobra, Grad Sombor i ove godine dodeliće Oktobarsku nagradu pojedincu kao priznanje za rezultate u višegodišnjem radu od značaja za grad.

Oktobarska nagrada dodeljuje se pojedincu za rezultate iz oblasti stvaralaštva i rada:
– nauke, kulture i umetnosti, odnosno svih vidova stvaralaštva
– planiranja i uređenja prostora i naselja, arhitekture i graditeljstva
– unapređenja i zaštite životne sredine
– prosvete i razvoja školstva
– sporta i postignutih sportskih rezultata
– zdravstva i zdravstvene zaštite
– socijalnog i humanitarnog rada
– privrednog razvoja i drugih nenavednih oblasti od značaja za grad Sombor

Oktobarska nagrada se istom licu može dodeliti samo jedanput.

Predloge za dodelu Oktobarske nagrade mogu podneti pojedinci, grupe građa i institucije, odnosno pravna i fizička lica sa sedištem na teritoriji Grada Sombora, prijavom na javni poziv.

Prijave se podnose najkasnije do 29. septembra, u zatvorenim kovertama lično u Uslužnom centru Gradske uprave Grada Sombora ili putem pošte na adresu: Trg cara Uroša 1, Odeljenja za društvene delatnosti, Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade u zatvorenoj koverti sa naznakom „Predlog za Oktobarsku nagradu – ne otvarati.

Predlagači ne mogu sami sebe da predlože.

Redakcija

Redakcija