Opština Apatin kroz projekat „Evropski Amazon“ prezentovana u Sloveniji

U okviru EU projekata, koji su finansirani iz transnacionalnog programa Dunav, “Amazon of Europe Bike Trail” i “Responsible Green Destination Amazon of Europe”, Opština Apatin je sa svojim predstavnicima i članovima projektnih timova oba projekta, prošle nedelje učestvovala na sastancima upravnog odbora svih partnera, na finalnoj konferenciji projekta i na događaju umrežavanja i povezivanja za buduće projekte.

Domaćin je bila Opština Velika Polana. Osim razrađivanja radnih paketa i aktivnosti u projektu, projektni partneri su prezentovali dosadašnje aktivnosti na projektu, rad sa akterima na području, pružaocima usluga, privatnim i javnim sektorom, te govorili o investicijama koje su predviđene projektima.

Predstavnici Opštine Apatin sa svojim koordinatorom uspešno su predstavili svoj dosadašnji rad na ovim projektima, ali i iskazali interes za buduće povezivanje i rad na novim projektima u okviru transnacionalnih i prekograničnih programa Evropske unije.

Redakcija

Redakcija