Kula: Održana sednica Aktiva direktora obrazovnih ustanova

U Kuli je tokom proteklog dana održan Aktiv direktora osnovnih i srednjih škola i Predškolske ustanove „Bambi“ Kula gde su prisustvovali direktori i sekretari obrazovnih ustanova.

Aktivu su prisustvovali predsednik opštine Kula Damjan Miljanić i prosvetni inspektor Zoran Rakić.

Na dnevnom redu je bio početak grejne sezone, izrada budžeta za 2022. godinu i razmatranje „duplih cipelića“ naknada za dolazak i odlazak sa posla.

Direktori su ohrabreni od strane predsednika opštine da imaju ambiciozne planove i da posebno opredeljuju sredstva za projektnu dokumentaciju, kao i da odmah počnu sa grejnom sezonom.

U razmatranju pitanja naknade za dolazak i odlazak sa posla tzv. „duplih cipelića“, nakon diskusije definisano je da će ovaj problem biti rešen tako da neće ponovo opteretiti budžet opštine Kula.

Redakcija

Redakcija