Održana 8. sednica Gradskog veća Grada Sombora

Na nedavno održanoj 8. sednici Gradskog veća grada Sombora, kojom je predsedavao gradonačenik Antonio Ratković, članovi Veća odlučivali su o 34 tačke dnevnog reda.

Između ostalog, na sednici su usvojeni izveštaji o radu javnih komunalnih preduzeća za 2019. godinu, a data je u saglasnost na druge izmene i dopune programa poslovanja JKP za 2020. godinu.

Usvojen je i predlog Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada, kao i predlog odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda na području Grada Sombora, što će se naći pred odbornicima na narednoj sednici Skupštine.

Članovi Gradskog veća na 8. sednici odobrili su i nabavku paketa korisnicima novčane socijalne pomoći sa dvoje ili više dece koja pohađaju obavezni pripremni predškolski program, ili su učenici osnovne škole.

Redakcija

Redakcija