Dom zdravlja “Dr Đorđe Lazić” u Somboru dobio novu opremu

Zahvaljujući sredstvima iz budžeta Grada Sombora Dom zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ nabavio je novu opremu u vrednosti oko 1.400.000 dinara. Nabavljene su nove stolice za medicinske radnike i savremena kompjuterska oprema.

Tim povodom somborski Dom zdravlja posetili su Antonio Ratković, gradonačelnik Grada Sombora i Antonija Nađ Kosanović, član Gradskog veća za oblast dece, omladine, sporta i zdravstva.

Prema rečima doktorke Emeše Uri, direktorke Doma zdravlja ovaj vid opreme je bitan za kvalitet usluga ove ustanove. Emeše ističe da su stolice na kojima sede lekari i medicinske sestre stare, tako su sredstva dobijena iz budžeta Grada utrošili na nabavku tih potrebnih sredstava za rad.

Takođe je nabavljena IT oprema za više ambulanti i kancelarijske stolice koje će bti u ambulantama za doktore i medicinske sestre.

Redakcija

Redakcija