Gimnazija „Veljko Petrović“: Rokovi prijavljivanja na prijemne ispite za specijalizovane smerove

Počevši od 12. pa do 15. aprila roditelji i drugi zakonski zastupnici moći će da prijave svoje dete za polaganje prijemnog ispita za upis u specijalizovana odeljenja gimnazija i umetničkih škola elektronskim putem na portalu „Moja srednja škola“.

Svi koji ne iskoriste prednost elektronskog podnošenja prijava za polaganje prijemnog ispita, prijavu u papirnom obliku mogu da podnesu 15. i 16. aprila u srednjim školama koje imaju specijalizovana odeljenja.

U Gimnaziji „Veljko Petrović“ u Somboru, za narednu, 2021/2022 godinu postoji mogućnost upisa na tri specijalizovana smera i to:

– za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (IT smer),
– za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju (GI smer);
– za učenike sa posebnim sposobnostima za sport (sportski smer).

Treba napomenuti da prijava za polaganje prijemnog ispita ne podrazumeva obavezu polaganja prijemnog ispita ili
upisa u navedene smerove, tako da svi koji se dvoume oko upisa na neki od navedenih smerova treba da se prijave, a kasnije, ako se predomisle, mogu da odustanu.

Svaki od navedenih smerova, zbog manjeg broja učenika, obezbeđuje kvalitetniji rad iz svih predmeta, a posebno iz specifičnih predmeta. Svaki od navedenih smerova obezbeđuje kvalitetnije učenje stranih jezika jer se radi u manjim grupama do 10 učenika.

Pohađanje nekog od navedenih smerova ne sprečava mogućnost upisa na sve moguće fakultete.

Redakcija

Redakcija