Završni ispiti za osmake protekli bez incidenata

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su, koordiniranim radom i saradnjom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i zahvaljujući dosledno sprovedenom operativnom planu, završni ispiti za učenike osmog razreda osnovnih škola protekli bez ikakvih incidenata i ometanja, uz punu bezbednost.

Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo je sveobuhvatne mere bezbednosti prilikom sprovođenja završnog ispita u osnovnim školama, a više od 2.500 policajaca je, od nedelje 25. juna, svakodnevno obavljalo protivdiverzione preglede sve 522 škole i obezbeđivalo ih 24 sata do završetka ispita.

Svakodnevno su preduzimane i mere bezbednosne zaštite skladištenja i distribucije testova za polaganje do škola.
Ministar Aleksandar Vulin pohvalio je predan rad policijskih službenika koji su dali pun doprinos da mala matura prođe bezbedno, bez ometanja i incidenata.

On je iskazao zahvalnost Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i resornom ministru Branku Ružiću na izuzetnoj saradnji prilikom organizovanja i sprovođenja završnih ispita za učenike osmog razreda.

Redakcija

Redakcija