Uspešno realizovan projekat „Digitalizacija arhive Narodnog pozorišta Sombor“

U Narodnom pozorištu Sombor uspešno je realizon projekta „Digitalizacija arhive Narodnog pozorišta Sombor“ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Pre pristizanja sredstava, zaposleni Narodnog pozorišta Sombor pripremili su građu i sopstvenim kapacitetima osposobili prostoriju za Arhiv.

Odobravanjem sredstava za projekat Digitalizacija arhive Narodnog pozorišta Sombor u velikoj meri su ostvareni planirani ciljevi – digitalizacija postojeće bogate arhivske građe Narodnog pozorišta Sombor – dramskih tekstova, fotografija iz predstava, flajera, plakata; što ujedno podrazumeva i zaštitu objekata digitalizovanog savremenog stvaralaštva, njihovo dugotrajno čuvanje.

U februaru 2021. godine, pristigla je oprema i izvršena je obuka za rad. U martu 2021. otpočeo je rad na digitalizaciji arhivske građe.

Zahvaljujući finansijskoj podršci Minstarstva kulture i informisanja omogućeno je stvaranje nove i dopuna postojeće arhivske građe. Pripremljena je građa – materijal za 372 predstave Narodnog pozorišta Sombor, od čega ukupno 13000 fotografija. U okviru projekta Digitalizacija arhive Narodnog pozorišta Sombor, digitalizovano je 4000 fotografija. Deo digitalizovane arhivske građe dostupan je na Pretraživaču kulturnog nasleđa Republike Srbije.

Narodno pozorište Sombor otpočelo je u 2020. godini veoma važan i obiman posao, a u planu su i kontinuirana prijavljivanja na Konkurse, sa projektima kojima bi Narodno pozorište Sombor omogućilo kontinuiran rad arhiva, neophodan za svakodnevni rad svakog profesionalnog Teatra.

Redakcija

Redakcija