U Vojvodini zabeležen sve veći porast turista

Prema rečima iz Turističke organizacije Grada Sombora u Vojvodini je sve više turista.

Ukupan broj stranih turista koji su posetili Vojvodinu iznosi 8,2% više nego u decembru 2018. godine. Kada je reč o noćenjima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, ostvareno je povećanje broja noćenja domaćih turista u iznosu od 14,6% (58.837 noćenja), dok porast broja noćenja stranih turista iznosi 12,1%, u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Novi Sad je posetilo 16.158 posetilaca, što je 4,6% više nego u istom periodu prošle godine, od kojih su 6.414 domaći turisti. Subotica je ostvarila 7.669 noćenja, što je za 17,7% više u odnosu na decembar 2018. godine. Sombor je ukupno ostvario 955 dolazaka, od kojih su 296 strani turisti sa porastom od 6,9%.

Banje sa najvećim turističkim prometom su Banja Vrdnik i Banja Junaković. Kada je reč o banji Junaković, ukupan broj dolazaka je za čak 47,2% veći u odnosu na prošlu godinu.

Aleksandra Pataji

Aleksandra Pataji


Novinar