Raspisan konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za realizaciju LAP-a za decu

Grad Sombor raspisao je Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za decu u 2021. godini.

Za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za decu grad je izdvojio sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara. Učesnici Javnog konkursa mogu podneti najviše jedan predlog projekta, a maksimalan iznos traženih sredstava je 150.000,00 dinara.

Na javnom konkursu mogu da učestvuju udruženja koja sprovode aktivnosti i imaju sedište na području Grada Sombora, koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i koja predloženim programom ili projektom daju doprinos u realizaciji prioriteta Lokalnog akcionog plana za decu za period od 2021. do 2023. godine.

Redakcija

Redakcija