Posle 40 godina nabavljena nova oprema za patohistološku laboratoriju

Posle 40 godina obnovljena je oprema Službe za patološko-anatomsku dijagnostiku Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“.

Sredstva, u ukupnom iznosu od 14.930.000,00 dinara odobrena su od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo po Konkursu o dodeli sredstava za finasiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Nova patohistološka laboratorija sastoji se od: dva foto mikroskopa od kojih je jedan sa kamerom, radne stanice za prijem i podelu histopatološkog materijala, automatskog procesora za fiksaciju tkiva, rotacionog mikrotoma za rutinski rad u patologiji, vodenog kupatila za histologiju, aparata za automatsko kalupljenje tkiva, aparata za automatsko bojenje pločica i kriomikrotoma za kliničku patologiju.

Treba napomenuti da se na godišnjem nivou u Službi obradi oko 5500 uzoraka. Za svo vreme njihovog rada oprema nije zanavljana osim potrošnog alata.

Redakcija

Redakcija