NSZ: Profesionalna selekcija kandidata za zapošljavanje

Tržište rada i poslovni procesi trpe neminovne promene, što poslodavcima često otežava izbor kandidata koji odgovaraju u zahtevima posla.

Profesionalna selekcija kandidata za zapošljavanje je standardna usluga Nacionalne službe za zapošljavanje kojom poslodavci obezbeđuju kandidate koji najbolje odgovaraju imidžu i ciljevima firme i zahtevima posla.

Selekcija kandidata prema zahtevima naručioca selekcije je profesionalni postupak kojom savetnici za planiranje karijere, diplomirani psiholozi sa iskustvom procene radnih sposobnosti ljudi, u svim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji izdvajaju i procenjuju kandidate koji bi bili najuspešniji i najmotivisaniji u vršenju određenog posla.

Stručni postupak selekcije kandidata podrazumeva ispitivanje opštih, kao i specifičnih sposobnosti, kao što su brzina, tačnost, preciznost, pažnja, koncentracija, koordinacija motoričkih sposobnosti i dr. Pored toga testovima se procenjuju usklađenost osobina ličnosti, psihološka stabilnost i efikasnost, interesovanja, motivacija, odnos prema radu, odnos sa drugim ljudima, inicijativnost, spremnost na promene i dr. sa zahtevima posla i radnog okruženja.

Primenom profesionalnih postupaka , standardizovanih i proverenih psiholoških mernih instrumenata i intervjua, psiholog poslodavcu izdvaja kandidate sa najboljim znanjima, veštinama, osobinama i sposobnostima za konkretne poslove i time pomaže poslodavcu, naručiocu selekcije da za kratko vreme i na najpouzdaniji način reši probleme odnosno potrebe za izborom novih lica za zapošljavanje u svom poslovnom okruženju.

Nacionalna služba za zapošljavanje obezbeđuje ovu za poslodavce besplatnu uslugu, bez obzira na veličinu, razvijenost firme ili vrstu traženog posla ili zanimanja, svim vrstama firmi, preduzeća i kompanija na tržištu rada u Srbiji.

Redakcija

Redakcija