Zakazana nova akcija Pokreta gorana Sombor

Pokret gorana Sombora organizuje novu radnu akciju u svom rasadniku.

U subotu, 10. aprila, sa početkom u 9 časova, na Goranskom rasadniku koji se nalazi pored somborskog bazena na otvorenom, sadiće se repromaterijal za pošumljavanje.

Podsećanja radi, cilj Pokreta gorana Sombor je da održi i neguje dugu tradiciju koju ima, da neguje zdrav odnos mladih prema prirodi, da omogući i učestvuje u aktivnostima na ozelenjavanju javnih i privatnih površina, da mobiliše mlade da se bave ekologijom, te da jača volonterski duh i aktivizam kod mladih.

Redakcija

Redakcija