Za očuvanje održivog privrednog rasta neophodan nastavak ulaganja u kapitalne projekte

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević predsedavao je sednici Saveta za koordinaciju akivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), kojoj je prisustvovao i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Na sednici, na kojoj su analizirani rezultati ostvareni u svim oblastima važnim za stabilnost domaće ekonomije i održivi privredni rast, rečeno je da su oblasti industrije, rudarstva i građevinarstva ostvarile dobre rezultate, pri čemu bi ove godine Srbija trebalo da dostigne privredni rast od 4,7 odsto.

Za očuvanje održivog privrednog rasta neophodno je i dalje ulaganje u kapitalne projekte, pri čemu su mere preduzete u privlačenju direktnih stranih investicija bile značajan pokretač domaće privrede i dodatni podsticaj za otvaranje novih radnih mesta.

Kada je u pitanju poljoprivreda, poseban akcenat stavljen je na dodatne podsticaje u oblasti stočarstva, pre svega promovisanjem mera subvencija i korišćenjem kapaciteta IPARD programa za ovu poljoprivrednu granu.

Plan „EXPO 2027“ za period od 2024. do 2027. godine predviđa sveobuhvatni razvoj Srbije i uključuje programe za podizanje životnog standarda građana, projekte u oblasti nauke i tehnologije, obrazovanja, razvoja infrastrukture, industrijalizacije, energetike, ekologije, poljoprivrede, zdravstva, turizma, kao i drugim oblastima od nacionalnog značaja.

Na sednici je zaključeno da je neophodno identifikovati oblasti privrede koje predstavljaju izazov za rast BDP-a i novčana sredstva usmeriti u oblasti koje mogu da ostvare siguran ekonomski rast.

Takođe, poručeno je da će poseban akcenat biti na pronalaženju novih tržišta za izvoz domaćih proizvoda.

Foto: Slobodan Miljević

Redakcija

Redakcija