(VIDEO) Vlada sve veće interesovanje naših sugrađana za odlazak na letovanje

Pandemija korona virusa najviše je pogodila sektor turizma, o tome govori i podatak je da je tokom prošle sezone od celokupno zakazanih aranžmana, realizovano svega 10 odsto.

Prema rečima Ivana Madžarev, referenta prodaje u turističkoj ageniciji „Euro line pekez“, turističke agencije ove sezone susrele su se sa novim izazovom.

„Turizam je generalno kao grana privrede pretrpeo izuzetno velike gubitke. Turističke agencije su se suočile sa velikim brojem nerealizovanih aranžmana i sa smanjenim brojem putnika. Ovom prilikom bih odmah dodala da za sva ta nerealizovana putovanja Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o ponudi zamenskih putovanja, tako da svim putnicima koji nisu uspeli da realizuju svoja putovanja prošle godine su uručeni ti zamenski vaučeri i oni imaju pravo da ih iskorsite do kraja ove godine.

Nažalost, ovo nije nije jedini problem sa kojim se se susrele Turističke agencije koje su organizatori tih putovanja. Jedan od obaveznih uslova za obnavljanje licence jeste da se poseduje obavezna polisa osiguranja od insolventnosti. Osiguravajuće kuće, na žalost, uzimaju epidemiološku situaciju kao jedan od dodatnih faktora rizika, te iz tog razloga su odbile da izdaju polisu osiguranja, tako da je veliki broj Turističkih agencija nažalost ostao bez licence ili nema adekvatnu kategoriju. Moram reći ovom prilikom da smo mi uprkos svim tim otežavajućim okolnostima uspeli da obezbedimo licencu tako da nastavljamo našu delatnost kao organizatori putovanja“, istakla je Madžarev.

Našu sagovornicu smo pitali kakvo je trenutno stanje u turističkim agencijama, da li su naši sugrađani počeli da se interesuju za putovanja.

„Počelo je da vlada izuzetno veliko interesovanje kod naših putnika. Krenuli su da nas zovu i posećuju jer prate naravno sredstva informisanja kako su izašli ti uslovi što se tiče prelaska granica što se tiče Grčke. Od 19. aprila polako će popuštati i mer eu Grčkoj, tako da nakon toga mi očekujemo da se usvoji taj zvanični protokol što se tiče uslova prelaska granica.

Pored Grčke, svake godine se izdvajaju i Turska i Egipat, jer svojim kvalitetom odnos usluge i cena su se izdvojile kao izuzetno atraktivne destinaciju, one su već u ponudi, već ide prodaja za ove zemlje. Tu je u pitanju veliki izbor hotela sa jako bogatim sadržajem“, završava Madžarev.

Marko Lončar

Marko Lončar


Glavni i odgovorni urednik