(VIDEO) U toku druga faza projekta “Moja prva plata”

U sklopu prve faze projekta „Moja prva plata“ obavljeno je prijavljivanje poslodavaca i oglašavanje slobodnih radnih pozicija. Na teritoriji Repulike Srbije prijavilo se oko 9.000 poslodavaca.

Kada je reč o Zapadnonačkom okrugu, učešće u programu „Moja prva plata“ prijavilo je 139 poslodavaca koji su ponudili 235 pozicija. Sa područja Sombora učešće u programu su prijavila 53 poslodavca, iz Kule 42, iz Apatina 34 i sa područja opštine Odžaci 10 poslodavaca. Ponuđene su pozicije u oblasti ekonomskih poslova, administracije, finansija, zdravstva, prava, mašinstva, saobraćaja, trgovine, ugostiteljstva.

Planirano je da se kroz ovaj ciklus projekta „Moja prva plata“ uključi do 10.000 mladih sa teritorije Republike Srbije. Budući da praska pokazuje da se poslodavci češće odlučuju za prijem radnika koji imaju neko prethodno radno iskustvo, ovo je idealna prilika za mlade ljudi da na pravi način steknu svoje prvo radno iskustvo.

Kao što je rečeno druga faza projekta „Moja prva plata“ završava se 06. decembra.

U prethodnom ciklusu „Moja prva plata“ za 2022. godinu u zapadnobačkom okrugu angažovano je 79 mladih ljudi i to 64 kod poslodavaca u privatnom sektoru i 15 kod poslodavaca u javnom sektoru. Prema nivou kvalifikacija najviše je uključeno mladih sa srednjim obrazovanjem. Što se tiče područja rada najzastupljenje je bilo angažovanje iz područja ekonomije, prava i administracije, trgovine i ugostiteljstva, mašinstva i obrade metala, zatim zdravstva i farmacije.

Marko Lončar

Marko Lončar


Glavni i odgovorni urednik