(VIDEO) Sve veći broj Somboraca želi zamensko putovanje

Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled okolnosti koje su izazvane pandemijom korona virusa. Zamensko putovanje može da se iskoristi najkasnije do 31. decembra 2021. godine. Takođe postoji i opcija za građane koji ne žele da putuju, u tom slučaju oni imaju pravo na povrat novca počev od 1. januar 2022. godine.

Tim povodom posetili smo Turističku agenciju „Euroline Pekez“ u Somboru gde smo od Ivane Madžar dobili detaljno objašnjenje.

„Zamensko putovanje faktički znači da ćete izabrati novo putovanje za sva ona putovanja koja nisu realizovana ili vi odlučite da prosto ne želite da putujete i važi za sva ona putovanja zaključno sa 15. martom, znači sva ona putovanja koja su rezervisana, ugovori koji su zaključeni do 15. maja. Ono što je za sada izvesno jeste da su sva putovanja do 31. maja otkazana, a za ova na dalje mi čekamo odluke nadležnog resurnog ministarstva turzima i preporuke Jute koja predstavlja udruženja svih agencija.

Zamensko putovanje znači da će putniti imati prava da iskoriste u toku ove godine, ukoliko se stvore odgovarajući uslovi za to, ili do kraja sledeće godine. Neka peporuka je da se putnici odluče za istu destinaciju, približno isti objekat i isti termin, ali naravno ako im to ne bude odgovaralo moći će da izaberu ono što njima bude odgovaralo.

Postoji još jedna opcija za sve one putnike koji ne žele da putu ni ove, a ni sledeće godine, mogu da očekuju povrat novca počev od 1. januara 2022. godine, u roku od 14 dana svi organizatori putovanja su u obavezi da isplate sva ta sredstva putnicima„, istakla je Madžar.

Takođe, zanimalo nas je sa kakvim putanjima su se naši sugrađani javljali u turističku agenciju i kakvi su im planovi da li žele zamensko putovanje ili povrat novca.

„Dok agencija nije radila sa našim putnicima smo kontaktirali putem mejla i dežurnih telefona, tako da sve vreme mogu reći da smo bili na vezi sa njima. Standardno su postavljali svi ista pitanja – kakvi će uslovi biti tokom prelaska granica, da li će biti neophodna testiranja. U narednim danima treba da se sazna šta će se rešiti u našoj zemlji kada se turisti budu vraćali sa putovanja. Veliki procenat tih putnika koji su nas zvali su izrazili želju da putuju ove godine, ukoliko se budu ostvarili povoljni uslovi za to„, zaključuje Ivana Madžar, referent prodaje u Turističkoj agenciji „Euroline Pekez“.

Marko Lončar

Marko Lončar


Glavni i odgovorni urednik