(VIDEO) Otvorena vrata pravosuđa – „Zašto se odbacuju krivične prijave“

U okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, građani Sombor su imali priliku da u utorak 5. jula u Osnovnom sudu prisustvuju izlaganju i postavljaju pitanja sagovornicima na temu: „Zašto se odbacuju krivične prijave?“.

Podsetimo, projekat „Otvorena vrata pravosuđa“, sprovodi koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa, a finansira Američka agencija za međunarodni razvoj.

(Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM); Centar za evropske politike (CEP); Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS mreža); Društvo sudija Srbije; Transparetnost Srbija; Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP); Partneri za demokratske promene (Partneri Srbija); Beogradski centar za ljudska prava, Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS); Narodni parlament Leskovac; Forum sudija Srbije.)

Opšti cilj projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa.

„Ovo je peti događaj u Somboru u okviru ovog projekta, a 104 ukupno u Srbiji od početka realizacije projekta, u poslednje 3 godine. Cilj je da promovišemo pozitivne primere i aspekte našeg pravosuđa i za mesta događanja izabrani su nagrađivani sudovi za njihovu efikasnost u Srbiji, njih 15, koji su imali takav status neposredno pred početak projekta. Danas se projekta realizuje u preko 60 sudova u Srbiji. Svake nedelje smo u nekom drugom mestu, obrađujemo teme koje su interesantne građanima, a to vidimo po pitanjima koje se postavljaju uglavnom telefonom ili elektronskim putem“, ističe Momčilo Živadinović iz Komiteta za zaštitu ljudskih prava.

Trajanje projekta je predviđeno od januara 2019. do januara 2024. godine. Organizatori analizom aktuelnih dešavanja u pravosudnom sistemu u našoj državi i na osnovu interesovanja građana koji se javljaju i postavljaju pitanja, postavljaju teme koje se zatim predstavljaju zainteresovanim građanima u sudovima širom Srbije.

Na temu „Zašto se odbacuju krivične prijave?“ prvo su govorili, a zatim i odgovarali na postavljena pitanja: Rajko Borić, sudija Osnovnog suda u Somboru; Predrag Ivanišević, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru; Milan Pešić, advokat i Prvoslav Ovcin, sudija Osnovnog suda u Somboru.

„Ovu temu je predložio organizator skupa i mi verujemo da je ovo aktuelno jer verovatno postoji neko nezadovoljstvo vezano za odbacivanje krivičnih prijava. Nezadovoljstva mogu biti razna i osnovana i neosnovana. U svakom slučaju građanstvu treba predstaviti sve aspekte našeg rada i mi koji smo danas ovde rado smo se odazvali pozivu da objasnimo neke stvari jer tema je plemenita. Naš zadatak je da prvenstveno zaštitimo“, zaključuje Rajko Borić, sudija Osnovnog suda u Somboru.

Stevan Žižić

Stevan Žižić


Novinar