(VIDEO) Održan kolegijum Pokrajinskog zaštitnika građana i Lokalnog ombudsmana Grada Sombora

U sali 108 zgrade Županije održan je kolegijum Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i Lokalnog ombudsmana Grada Sombora.

Ovom prilikom predstavljen je pregled rada u prethodnom periodu, kao i predlozi za unapređenje ljudskih prava i zajedničke aktivnosti za 2021. godinu.

“Tema našeg današnjeg susreta je naš rad za vreme vanredne situacije. Ono što je odskakalo od vanrednog i ono što smo očekivali da će biti baš tako kao što je bilo. Možemo samo da pohvalimo naše lokalne samouprave odnosno gradove, da su zaista bili na visini zadatka, i da eto porazgovaramo šta je u onoj situaciji koja se ne vodi kao vanredna, odnosno u jednom specifičnom stanju u društvu, da možemo da pomognemo građanstvu, da bude lakše, efikasnije i brže na usluzi“ – istakla je Čarna Petričević, lokalna ombudsmanka grada Sombora.

Prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman kaže:

“Doneli smo odluku da se aktinosti pokrajinskog zaštitnika građana ombudsmana, ne odvijaju samo u sedištu firme, nego i van sedišta institucije. Ovaj put smo se odlučili da to bude Grad Sombor da zajedno sa lokalnom ombudsmankom Grada Sombora prodiskutujemo o budućim planovima i aktivnostima koje nas čekaju u periodu koji je pred nama.

Naime,ja bih povukao jednu paralelu između ombudsmana i epidemiologa. Oni pozivaju na prevenciju, pozivaju nas da nosimo zaštitne maske, da se držimo epidemioloških mera. Slično je i u oblasti ljudskih prava. Ombudsamni, ne treba da rade samo pri pritužbama građana, nego treba i da rade i u preventivnom smislu. To je da upoznaju građane sa njihovim pravima ali i obavezama koje su pred njima.

Danas ćemo posebno da se osvrnemo na zaštitu prava deteta, bavićemo se nasiljem u porodici, vršnjačkim nasiljem, zaštitom prava osoba sa invaliditetom i na osnovu toga da donesemo neke zaključke i da vidimo kako ćemo da radimo dalje.”

Prof. dr Zoran Pavlović, kaže da se najveći broj obraćanja građana tokom protekle godine odnosio upravo na teme vezane za zdravstvenu zaštitu i jednu vrstu zabrinutosti vezanom za covid 19, te da je broj obraćanja građana identičan broju obraćanja prethodnih godina.

Aleksandra Pataji

Aleksandra Pataji


Novinar