(VIDEO) Evropska nedelja lokalne demokratije obeležena u Somboru

Povodom obeležavanja Evropske nedelje lokalne demokratije, a pod pokroviteljstvom Stalne konferencije gradova i opština, u Somboru, na Trgu Svetog Trojstva održana je promocija aktivnosti i mehanizama uključivanja građana u proces donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine.
Organizator ovog događaja je Grad Sombor u saradnji sa Gimnazijom „Veljko Petrović“, Somborskim edukativnim centrom i Pokretom gorana.
„Sva tri aktera imaju aktivne projekte vezane za zaštitu životne sredine na kojima je lokalna samouprava grada Sombora partner.

Somborski edukativni centar asistira pri izradi planskog dokumenta za zaštitu životne sredine, Pokret gorana ima aktuelni projekat vezan za pošumljavanje i Gimnazija Veljko Petrović radi sa učenicima na projektu koji se odnosi na proces reciklaže, tako da, u tom kontekstu, želimo da pozovemo građane da se uključe u procese donošenja odluka kroz sva tri projekta i kroz mehanizme lokalne samouprave koji već postoje, da se odazovu na javne rasprave i pošalju svoje preporuke, ideje i komentare“ istakao je pomoćnik gradonačelnika Siniša Borota.

„Beogradska otvorena škola zajedno sa mladim istraživačima Srbije i inženjerima zaštite životne sredine a finansira Evropska unija je u toku i vrši se istraživanje mišljenja i stavova građana putem online upitnika i na terenu. Istražuju se mišljenja građana odnosno meštana sela koja su se prijavila za istraživanje jer na taj način pokušavamo da povežemo građane sa Organzacijom civilnog društva“ – rekla je Ljilja Davidov ispred Pokreta Gorana.

“SEC se takođe odazvao pozivu Lokalne samouprve da danas obeležimo dan aktivizma.

U tom kontekstu SEC sarađuje sa Lokalnom samoupravom a imamo jedan projekat koji se bavi unapređenjem kvaliteta životne sredine kroz izradu jednog planskog dokumenta koji će pokušati da odgovori na tu neku potrebu planiranja u smislu zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Trenutno se priprema istraživanje koje će se raditi na teritoriji grada Sombora sa građanima Sombora, kao i sa svim zainteresovanim stranama. Nakon toga formiraće se radna grupa koja će raditi taj planski dokument i na osnovu čega će se u narednom periodu preduzimati mere i aktivnosti u skladu sa tim nekim ciljevima.

Sve te aktivnosti se odvijaju u okviru projekta „Građani Lokalne samouprave zajedno kao ciljevima održivog razvoja“ i pored toga mi sarađujemo sa Lokanom samoupravom iz Požege. Tamo imamo partnersku organizaciju koja takođe radi jedan projekat gde je naglasak na ovom našem i izradi tog planskog dokumenta koji će verujem odgovoriti na potrebe i doprineti unapređenju kvaliteta životne sredine u našem gradu“ – rekao je Srđan Vlašlalić ispred SEC-a.

Aleksandra Pataji

Aleksandra Pataji


Novinar