(ViDEO) Dnevne aktivnosti u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“ prilagođene trenutnoj situaciji

Nakon što su vrtići ponovo počeli sa radom, dnevne aktivnosti u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunjua“ prilagođene su trenutnoj situaciji. Ovu informaciju za televiziju „Sreće“ potvrdila je i Aleksandra Perović, direktor predškolske ustanove.

Kada je reč o dnevnim aktivnostima one su takođe prilagođene ovoj situaciji. Kako prostorno, tako i u smislu vaspitnih aktivnosti. Što se tiče prostornih izmena one se odnose na dva veoma važna momenta, a to je momenat ishrane i momenat kada deca odlaze na spavanje. Tu smo se potrudili da socijalna distanca bude maksimalno ispoštovana, samom organizacijom prostora u ovim uslovima. Svi naši vaspitači su dobili sugestije da aktivnosti prilagode preveniranju i edukaciji dece kako da sprečimo širenje korona virusa. Ja bih se zahvalila roditeljima na stpljenju, na pridržavanju preporuka, naravno i svim mojim zaposlenima na jednom profesionalnom odnosu prema situaciji u kojoj se nalazimo“, istakla je Perović.

Tokom posete vrtiću „Bubamara“, koji se nalazi u Sportskoj ulici u Somboru, od vaspitačice Bojane Jozić, saznali smo kako su deca raspoređena po grupama?

“Tu vaspitači moraju da pronalaze razna rešenja i načine, ali za sada kada su male grupe tu je između četvoro i osmoro dece u grupi. Naravno, sve zavisi od objekata i prijavljenog broja dece“, završava Bojana Jozić.

Marko Lončar

Marko Lončar


Glavni i odgovorni urednik