Uplata novčane pomoći za zdravstvene ustanove može se izvršiti samo na posebne namenske račune

Iz Opšte bolnice „dr Radivoj Simonović“ obaveštavaju građane ili pravna lica koja žele da upute pomoć zdravstvenim ustanovama, a povodom situacije nastale usled proglašenja bolesti COVID – 19, zdravstena ustanova može primati pomoć samo u robi.

Uplata novčane pomoći može se izvršiti samo na posebne namenske račune koje je otvorila Pokrajinska vlada. Brojeve računa na koje se može izvršiti uplata novca mogu se pronaći na sajtu Opšte Bolnice „Dr Radivoj Simonović“.

Instrukcija za plaćanje za navedeni devizni račun dostupna je na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo.

Redakcija

Redakcija