Saopštenje o potrebi uklanjanja ambrozje na teritoriji Grada Sombora

Lokalna samouprava još jednom ukazuje da je Odlukom Skupštine grada Sombora o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete propisano da su vlasnici i korisnici obradivog poljoprivrednog zemljišta dužni da zemljište redovno obrađuju, kao i da vrše sistemsko-kontinuirano uklanjanje svih korova, a naročito ambrozije na istom.

Ambrozija se može uništavati zakonom dozvoljenim hemijskim sredstvima u tačno propisanim količinama i dozama preparata koji se primenjuju, a najbolje mehaničkim putem: čupanjem i košenjem. Čupanje se preporučuje iz korena, a košenje najbolje je obaviti pre cvetanja i to što bliže zemlji, na oko 5 cm od nivoa zemlje, kako ne bi ostali izdanci koji mogu opet da izrastu. Ukoliko se ambrozija uklanja u fazi cvetanja ili precvetavanja, najbolje ju je odrezati i spaliti, kako bi se sprečilo širenje semena. Podsećamo da je istu potrebno ukloniti i sa strnjišta – njiva sa kojih su skinuti ozimi usevi.

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i Odeljenje inspekcije i komunalne milicije Gradske uprave grada Sombora ističe da ukoliko se ne pristupi uništavanju odnosno uklanjanju ambrozije primenjivaće se sankcije protiv lica koja načine ovaj prekršaj, odnosno ne pristupe uništavanju ambrozije.

Redakcija

Redakcija