Udruženje Nemaca „Gerhard“ raspisuje konkurs za stipendiju Instituta za odnose sa inostranstvom

Udruženje Nemaca „Gerhard“ raspisuje konkurs za stipendiju Instituta za odnose sa inostranstvom, u trajanju od šest meseci namenjenu mladima između 22 i 30 godine, sa znanjem nemačkog jezika.

Stipendista će imati zadatak da razvije i primeni marketinšku strategiju, kao i da izradi pravilnik vezan za procese u realizaciji ponude kurseva nemačkog jezika. Saradnja je takođe moguća online.

Angažovanjem u dinamičnom okruženju mladi unapređuju svoje kvalifikacije u međunarodnim okvirima, stiču iskustva u timskom radu i upoznaju se sa projektnom delatnošću jedne od najaktivnijih organizacija nemačke nacionalne zajednice.

Rok za prijavu je 15. jun, a detaljnije informacije mogu se pronaći na sajtu Udruženja Nemaca „Gerhard“.

Redakcija

Redakcija