U toku uređenje više ulica u Staparu i Rastini

U okviru participativnog budžetiranja, završeni su radovi na asfaltiranju Partizanske ulice u Staparu, a iste su obišli član Gradskog veća za oblast finansija i privrede Sava Dojić i član Gradskog veća za oblast komunalne delatnosti i investicija Đorđe Zorić. Tom prilikom, gradski većnik Dojić se u prisustvu predstavnika Mesne zajednice „Stapar“ i nadzornog organa ispred JKP „Prostor“ Sombor, uverio u kvalitet završenih radova, te izjavio da je još jedan projekat participativnog budžetiranja uspešno realizovan.

Pored toga, završeni su radovi i na rekonstrukciji ulice Atanaska Lazića u Staparu, u sklopu kojih je ulica asfaltirana u dužini od 110 metara i uređene bankine. Takođe, bankine su uređene i u Ulici kralja Petra I u dužini od 387 metara, čime je znatno povećana funkcionalnost i bezbednost za učesnike u saobraćaju koji ovu ulicu koriste.

Kada je u pitanju naseljeno mesto Rastina, gradski većnik Zorić je u prisustvu predstavnika Mesne zajednice „Rastina“ i JKP „Prostor“, obišao završene radove na rekonstrukciji parkinga kod osnovne škole i vrtića u Rastini, kao i radove na rekonstrukciji Srednje ulice, koja se radi u dužini od 200 metara. Radovi obuhvataju postavljanje gornjeg habajućeg sloja asfalta i uređenje bankina.

Navedene radove finansira Grad Sombor, a izvođač radova je „Vojput“ d.o.o. Subotica.

Redakcija

Redakcija