U toku slanje neuručenih rešenja poreza na imnovinu

Odeljenje lokalne poreske administracije obaveštava obveznike poreza na imovinu na teritoriji Grada Sombora, da je u toku ponovo slanje neuručenih rešenja poreza na imovinu za 2021. godinu.

Uvid u stanje duga po računima lokalnih javnih prihoda građani mogu izvršiti putem internet portala na adresi www.lpa.gov.rs, ili lično na šalteru broj 2 i 3 Uslužnog centra Gradske uprave Grada Sombora.

Redakcija

Redakcija