U Somboru uspešno realizovana ekološka aktivnost pod nazivom “Čisto iz ljubavi”

Eko karavan Udruženja „Čepom do osmeha“ iz Novog Sada je zajedno sa volonterima, đacima Osnovne škole „Nikola Vukićević“ i Gimnazije „Veljko Petrović“, kao i volonterima Somborskog edukativnog centra uspešno realizovalo devetu od deset ekoloških aktivnosti, koju organizuje kompanija Lidl Srbija pod sloganom „Čisto iz ljubavi“.

U sklopu ekoloških aktivnosti, održane su edukativne radionice sa ciljem podizanja ekološke svesti kod mladih i širenja empatije i solidarnosti prema osobama sa smetnjama u razvoju. Deca su ispratila radionice sa velikom zainteresovanošću i svojim aktivnim učešćem pokazala da shvataju značaj podrške osobama sa smetnjama u razvoju i zaštiti životne sredine. Radionicama je prisustvovalo 75 mališana.
U ekološkoj akciji čišćenja lokacije pored železničke stanice, pridružilo se 35 volontera.

– Prikupljeno je 492 kg otpada, od kojih je veći deo komunalni otpad.

– Ukupno je sakupljeno 420 kg komunalnog otpada.

Reciklabilni otpad je odnesen na reciklažu, a sredstva dobijena od reciklaže će biti iskorišćena za kupovinu jednog od pomagala za decu sa smetnjama u razvoju.

„EKO karavan“ nastavlja svoj uspešan put po gradovima Srbije pod sloganom „Čisto iz ljubavi“ u organizaciji kompanije Lidl Srbija i sledeća destinacija je Zrenjanin.

Redakcija

Redakcija