U Bačkom Monoštoru organizovana prezentecija projekta „Moja zajednica, zelena zajednica“

U Bačkom Monoštoru je protekle nedelje organizovana prezentacija projekta „Moja zajednica, zelena zajednica“, koga realizuje UG „Podunav“ Bački Monoštor u partnerstvu sa Udruženjem građana „Bodrog“, a u saradnji sa Mesnom zajednicom Bački Monoštor i UG Vikend naselje Dondo.

Cilj prezentacije – sastanka bilo je upoznavanje meštana, sa akcentom na predstavnike udruženja građana, sa novim sistemom upravljanja otpadom na teritoriji Bačkog Monoštora, koji će dodatno unaprediti stanje životne sredine.

Sam projekat ima za cilj da informiše meštane o temi upravljanja otpadom, kao i najznačajnijim međunarodnim dokumentima koje je Srbija potpisala u toj oblasti i Poglavlju 27.

Kroz ovaj projekat realizovane su brojne radionice sa decom, akcije uređenja okoline i sakupljanja smeća i uspostavljanje sistema razdvajanja otpada na nivou sela, čemu će poslužiti oprema koja je planirana projektnim aktivnostima.

Naime, Monoštorci će u centru sela, pored već postojećih posuda za odlaganje PET ambalaže, stakla, mesta za odlaganje limenki, automobilskih guma, baterija, u nastupajućem periodu imati mogućnost za odlaganje papira, tekstila i elektronskog otpada. Veoma značajna je i nabavka traktorske drobilice za granje, koja će u velikoj meri da smanji količine otpada koji se često pronalazi na divljim deponijama.

Ovaj projekat je deo programa „Snažno zeleno“ koga finansira Evropska unija, a realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Inženjerima zaštite životne sredine i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Redakcija

Redakcija