U Apatinu predstavljeni rezultati arheoloških istraživanja Gradskog muzeja Sombor

U Apatinu je održana pres-konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati arheoloških istraživanja koja su trenutno u toku.

Samo 5 km od Apatina, na lokaciji pod nazivom “Magareći mlin” pronađeni su arheološki nalazi koji datiraju od mezolita do srednjeg veka. Ovo je jedno od retkih mesta na prostoru Srbije gde su pronađeni objekti iz bronzanog doba, kao i iz doba ranog neolita.

Na konferenciju su prisustvovali viši kustosi arheolozi Gradskog muzeja Sombor, Anđelka Putica i Viktorija Uzelac, direktor muzeja David Firanj, Ivana Srdić ispred lokalne samouprave Apatina i Kristina Penezić iz istintuta “Biosens”.

Žana Stanojević

Žana Stanojević


Novinar