Sportski savez Grada Sombora u evropskim projektima

Predstavnici Sportskog saveza Grada Sombora učestvovali su na info sastanku članova Saveza za sport Vojvodine, koji je organizovan povodom objavljivanja novog poziva za podnošenje projekata u okviru „Erasmus+ sportskih programa“. Na sastanku u Novom Sadu somborski Savez predstavljali su Ilija Lalić i Predrag Mandić.

Kao što je poznato Savez Sport za sve Vojvodine je sve više prisutan na međunarodnoj sceni, kada su u pitanju evropski projekti. Posredstvom „Erasmus+ sportskih programa“ Savez učestvuje u realizaciji pet evropskih projekata, u partnerstvu sa organizacijama širom Evrope. Ovom prilikom članovi Saveza su edukovani u vezi načina apliciranja za EU projekte. Ispred Saveza za sport Vojvodine info sastanku su prisustvovali predsednica Saveza prof. dr Milena Mikalački, potpredsednik Milorad Perišić, generalni sekretar Olivera Jovanović, član Upravnog odbora i saradnik za međunarodne projekte Marko Adamović i Aleksandar Božić dok su edukaciju pratili predstavnici 16 organizacija sporta za sve sa teritorije AP Vojvodine.

Na sastanku se govorilo o mogućnostima finansiranja sportskih organizacija kroz navedeni program, načinu apliciranja za projekte, mogućnostima pronalaženja partnerskih organizacija i jačanju organizacionih kapaciteta, kao i o dosadašnjim iskustvima u realizaciji sličnih programa. Predstavnicima članica date su konkretne smernice, uputstva kao i linkovi putem kojih se mogu kompletno informisati o aktuelnom pozivu za konkurisanje ali i svim drugim pitanjima od značaja za uspešno podnošenje projekata.

Stevan Žižić

Stevan Žižić


Novinar