Rok za uplatu drugog kvartala poreza na imovinu – 16. maj

Gradska uprava Grada Sombora, Odeljenje lokalne poreske administracije, podseća obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je rok za uplatu druge rate po osnovu poreza na imovinu i drugih lokalnih javnih prihoda za 2022. godinu 16. maj.

Takođe, iz Gradske uprave podsećaju da se po osnovu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, do utvrđivanja ove naknade za 2022. godinu, plaća mesečna akontacija, u roku od 15 dana po isteku meseca, u visini mesečne obaveze za prethodnu godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreskih obaveza, obveznici ne podležu obračunu i naplati zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Odeljenju lokalne poreske administracije, šalter 2 i 3 Uslužnog centra ili na telefone 025/468-152, 025/468-147, 025/468-198.

Redakcija

Redakcija