Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu i drugih lokalnih javnih prihoda – 15. maj

Gradska uprava Grada Sombora, Odeljenje lokalne poreske administracije, podseća obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je rok za uplatu druge rate po osnovu poreza na imovinu i drugih lokalnih javnih prihoda (komunalna taksa za isticanje firme) za 2024. godinu 15. maj 2024. godine.

Takođe, podsećaju se da se po osnovu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, do utvrđivanja ove naknade za 2024. godinu, plaća mesečna akontacija, u roku od 15 dana po isteku meseca, u visini mesečne obaveze za prethodnu godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreskih obaveza, obveznici ne podležu obračunu i naplati zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.

Odeljenje takođe podseća sve obveznike kojima je odloženo plaćanje dugovanog poreza na rate, da je neophodno da blagovremeno plate rate reprograma – svakog 20. u mesecu, tekuće obaveze kao i kamatu u visini referentne kamatne stope NBS, kako bi izbegli ukidanje reprograma i prinudnu naplatu dospelog poreza.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Odeljenju lokalne poreske administracije, šalter 2 i 3 Uslužnog centra (zgrada Županije) ili na telefone 025/468-152 i 025/468-198.

Redakcija

Redakcija