Raspisan konkurs za sticanje prava korišćenja znaka „Najbolje iz Vojvodine“

Pokrajinski Sekretarijat za privredu i turizam raspisao je konkurs za sticanje prava korišćenja znaka „Najbolje iz Vojvodine“.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica ili drugi organizacioni oblici koji se bave proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, odnosno organizatori programa i manifestacija, koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Proizvođači proizvoda imaju pravo učešća za određeni proizvod koji se po načinu proizvodnje, kvalitetu, sastavu, svojstvima, sastojcima, ili nekoj drugoj karakteristici, razlikuje od drugih proizvoda iste kategorije i koji je proizveden od sirovine koja potiče sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pružaoci usluga imaju pravo učešća za određenu uslugu koja se po karakteristikama jasno razlikuje od drugih iste kategorije.

Rok za konkurisanje je otvoren do 06. jula.

Redakcija

Redakcija