PU „Vera Gucunja“: Spisak za preduzimanje preventivno zdravstvenih mera

Iz Predškolske ustanove “Vera Gucunja”, stigao je spisak za preduzimanje preventivno zdravstvenih mera u vrtiću zbog povećanog broja kapljičnih infekcija odnosno simptoma sličnih gripu.

Mere koje treba preduzimati kod pojave kapljičnih infekcija odnosno simptoma sličnih gripu sastoje se od:
– ukoliko se pri prijemu posumnja da dete nije zdravo, dete se neće primiti u kolektiv i savetovaće se roditelju da ga odvede kod lekara; savetuje se da se vreme zadržavanja roditelja tokom prijema i izdavanja dece svede na minimum; decu podeliti u manje grupe prema broju vaspitača i prostornim mogućnostima; ukoliko se u toku boravka dece primeti da dete ima povišenu temperaturu, curenje nosa, kašalj dete ne može da boravi u kolektivu, češće pranje ruku, održavanje higijene ruku vrši se toplom vodom i sapunom, posle upotrebe maramice odmah baciti u kantu za smeće, ne držati ih u rukama ili džepovima; unositi dovoljnu količinu tečnosti; decu svakodnevno izvoditi na svež vazduh ako to vremenski uslovi dozvoljavaju; redovno i češće provetravanje prostorija; vlažno prebrisavanje podova; pojačano mehaničko pranje i dezinfekcija površina, radnog prostora, korišćenje igračaka smanjiti na minimum radi češće dezinfekcije, ne koristiti krpene igračke; pojačana dezinfekcija brava, slavina, lavaboa i noša; dezinfekcija posteljnog rublja; te pojačana kontrola i održavanje sanitarno – higijenskih uslova u centralnim i distributivnim kuhinjama.

Takođe, preventivno zaštitna služba somborske Predškolske ustanove obaveštava roditelje da decu ne dovode u vrtić u slučaju pojave sledećih simptoma bolesti: povišena temperatura, kijanje i kašljanje, bolovi u mišićima, nos koji curi ili je zapušen, dijareja i povraćanje.

Mogu se ispoljiti svi ili samo neki simptomi u težem ili blažem obliku. U slučaju pojave ovih simptoma neophodno je obratiti se lekaru i obavezno obavestiti vaspitača o razlogu izostanka deteta. Nakon izlečenja doneti potvrdu od lekara da dete može da boravi u vrtiću.

Deca pod terapijom ne mogu da borave u kolektivu. Savetuje se da se vreme zadržavanja roditelja tokom prijema i izdavanja dece svede na minimum.

Aleksandra Pataji

Aleksandra Pataji


Novinar