PU „Vera Gucunja“: deca jaslenog i obdanišnog uzrasta i dalje u vrtićima

Na osnovu Odluke Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, u kojem se navodi da se obustavlja vaspitno-obrazovni rad u periodu od 12.02 do 21.02 u svim ustanovama vaspitanja i obrazovanja, Predškolska ustanova „Vera Gucunja“ Sombora izdala je sledeće saopštenje.

U dogovoru sa osnivačem obustavlja se vaspitno-obrazovni rad u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“ u naseljenim mestima gde obavalja pripremni predškolski programam pri školama u Doroslovu, Bezdanu, Bačkom Bregu, Gakovu, Gastini, Riđici, Aleksa Šantiću, kao i vrtiću „Vila“ pri Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ u somboru. Vaspitno – obrazovni rad se obustavlja u periodu od 12 do 21. februara,a prvi radni dan je ponedeljak 24. februar.

Ovim putem se obaveštavaju roditelji dece jaslenog i obdanišnog uzrasta, celodnevnog boravka na teritoriji Grada Sombora, da će objekti Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ Sombor biti otvoreni. Mole se roditelji da uvažavajući Odluku Pokrajinskog sekretarijata, bez peke potrebe ne dovode decu u u Preškolsku ustanovu.

Treba napomenuti da su zbog aktuelne situacije, u proteklnih mesec dana povećane higijenske mere zaštite u Predškolskog ustanovi „Vera Gucunja“.

Redakcija

Redakcija