(VIDEO) Predškolska ustanova “Vera Gucunja” organizovala “Dečju sportsku olimpijadu”

Tradicionalna „Dečija sportska olimpijada“ u saradnji sa Sportskim centrom „Soko“, održava se na kraju svake školske godine.
Dr Nataša Babić, stručni saradnik za fizičko vaspitanje organizovala je i koordinirala ovom manifestacijom održanom na otvorenom terenu SC „Soko“ tokom dva dana.

“Već dvanaestu godinu za redom. Doći će nam sve pripremno-predškolske grupe u gradu, tako da sedmnaest grupa ukupno, 400 i nešto dece otprilike.

Deca se lepo snalaze, danas im je zadatak da pokažu svoje motoričke sposobnosti a u isto vreme da promovišemo zdrave stilove života od najmlađeg uzrasta” – istakla je Babić.

Na manifestaciji su učestvovale sve pripremno predšklolske grupe, koje su prikazali svoje motoriške sposobosti kroz poligone spretnosti.
“Mi smo jako srećni što učestvujemo u ovakvim manifestacijama i jako smo angažovani u sportskim takmičenjima naše dece. Konkretno u mojoj grupi ima dosta dece koja učestvuju u svim vannastavnim aktivnostima i donose medalje, tako da je i ovo prilika da se na kraju školske godine svi okupimo, da slavimo sport, da pružimo deci da budu aktivna jer su danas dosta pasivna” – rekla je vaspitačica Bojana Milojević.

Naša televizija zabeležila je učešće dece iz objekata Venčić, Vrapčić i Sulaver.

Aleksandra Pataji

Aleksandra Pataji


Novinar