Pokret gorana Sombor akcijom u Kljajićevu završio projekat „Zajedno za mlade“

Pre nekoliko dana, izvedena je poslednja u nizu akcija u projektu „Zajedno za mlade“ Pokreta gorana Sombor i Udruženja „Start“ iz Kljajićeva u programu LAP za mlade.

Kroz saradnju ova dva udruženja, pošumljena je površina oko bazena u Kljajićevu sa 150 sadnica iz goranskog rasadnika. Usled tehničkih problema malo se kasnilo sa realizacijom ali je grupa od 10 volontera iznela najzahtevniji od svih projekata ove godine.

Aleksandra Pataji

Aleksandra Pataji


Novinar