Počinje uvođenje u vojnu evidenciju i prijava kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka

Ministarstvo odbrane Republike Srbije objavilo je javni oglas za prijem kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoca kursa za rezervne oficire Vojske Srbije.

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsku Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2022. godini navršavaju od 19 do 30 godina života, državljani su Republike Srbije, nisu osuđivani, zdravstveno su sposobni, a kandidati za rezervne oficire treba da imaju završene osnovne akademske studije ili osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije.

Ministarstvo odbrane Republike Srbije, takođe poziva lica muškog pola rođena 2004. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta (rođena od 1992. do 2003. godine), koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.

Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u Centru Ministarstva odbrane Sombor ili opštinskoj kancelariji Centra Ministarstva odbrane, a prema mestu prebivališta lica, u periodu od 17. januara do 28. februara tekuće godine i to:

-u Centru Ministarstva odbrane Sombor, svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 časova,
-u Opštinskoj kancelariji Apatin, ponedeljkom, od 09.00 do 13.00 časova,
-u Opštinskoj kancelariji Odžaci, utorkom, od 09.00 do 13.00 časova,
-u Opštinskoj kancelariji Kula, sredom, od 09.00 do 13.00 časova.

Lica koja se uvode u vojnu evidenciju treba da ponesu ličnu kartu na uvid. Ukoliko ne poseduju ličnu kartu, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu.

Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Redakcija

Redakcija