Počela Javna rasprava o nacrtu Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Gradu Somboru

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o nacrtu Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Gradu Somboru.

Javna rasprava traje od danas, 14. do 28. oktobra, u tom periodu građani mogu da dostave svoje predloge, sugestije i komentare u vezi sa nacrtom Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Gradu Somboru, u pisanom obliku na adresu Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora ili elektronskim putem na nrosic@sombor.rs najkasnije do 27. oktobra tekuće godine.

Nakon završetka javne rasprave održaće se javna prezentacija nacrta Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Gradu Somboru, 28. oktobra u sali 108 zgrade Županije, u periodu od 10.00 do 11.00 časova.

Redakcija

Redakcija