Počela isporuka pete tranše prehrambenih paketa za socijalno ugroženo stanovništvo

Iz prostorija Crvenog krsta Sombor, tokom jučerašnjeg dana krenula je distribucija pete tranše prehrambenih paketa za socijalno ugroženo stanovništvo u 15 naseljenih mesta, kao i u salašarskim naseljima na teritoriji Grada Sombora.

Početak distribucije paketa ispratio je član Gradskog veća zadužen za oblast socijalnih pitanja Darko Smiljanić.

Reč je o 550 prehrambenih paketa koje će korisnici socijalne pomoći moći da preuzmu u svojim mesnim zajednicama.

Paketi sadrže po tri kilograma pirinča i šećera, četiri kilograma pasulja, tri litre ulja, testeninu, konzervirano povrće i druge prehrambene potrepštine.

Redakcija

Redakcija