Plan vršenja komunalno-milicijskog nadzora po naseljenim mestima za mesec maj

Odeljenje inspekcije i komunalne milicije Gradske uprave grada Sombora će u toku meseca maja, putem komunalne milicije, vršiti kontrolu komunalnog reda u skladu sa važećim propisima u svim naseljenim mestima na teritoriji Grada Sombora.

Nadzor će se tokom maja vršiti po sledećem rasporedu:

– 05. maj Stapar i Doroslovo
– 06. maj Čonoplja i Telečka
– 12. maj Bački Monoštor
– 13. maj Aleksa Šantić i Svetozar Miletić
– 18. maj Kljajićevo
– 19. maj Gakovo i Rastina
– 20. maj Stanišić i Riđica
– 26. maj Bački Breg i Kolut
– 27. maj Bezdan

Kontakt sa Odeljenjem inspekcije i komunalne milicije građani mogu da ostvare i mimo redovnih poseta naseljenim mestima.

Redakcija

Redakcija