Pijaca „Vašarište“ dobila novo ruho

Javno komunalno preduzeće „Prostor“ Sombor, koje upravlja pijacama na teritoriji grada, u saradnji sa gradom Somborom, je izvršilo radove na adaptaciji objekata koji se nalaze na parceli bivšeg Agrosaveza.

U okviru ovih radova vršena je sanacija krova, molersko-farbarski radovi, postavljanje novih elektro instalacija i limarski radovi na hali.

Unutar hale biće formirani boksovi za prodaju pijačne robe koja se do sada prodavala na pijaci „Vašarište“. Pored ovih radova vršeno je i parterno uređenje hale, kao i kompletnog dvorišta asfaltiranjem. Na asfaltnoj podlozi u dvorištu izvršeno je obeležavanje prodajnih mesta tzv kocki, na kojima je već počela prodaja.

Pored ovih radova izvršeno je i renoviranje upravne zgrade i toaleta za korisnike pijace. Na ovoj zgradi i toaletima izvršena je zamena stolarije, rekonstrukcija krova kao i molersko, farbarski i limarski radovi.

Završetkom svih ovih radova Javno komunalno preduzeće „Prostor“ Sombor, je kako zakupcima tako i svim građanima Sombora, obezbedio kvalitetnije uslove za obavljanje pijačne usluge.

Redakcija

Redakcija