Pedagoški fakultet u Somboru – nastava i konsultacije isključivo elektronskim putem

Pedagoški fakultet u Somboru izdao je saopštenje u kojem se navodi da će se nastava i konsultacije za studente izvoditi isključivo elektronski – onlajn, putem sajta fakulteta i mejla.

Profesori su svoje nastavne materijale u elektronskoj formi postavili na sajt fakulteta, a svi materijali koji su potrebni za pripremu ispita šalju se direktno studentima na mejl.

Takođe, u saopštenju se ističe, da seminarske radove i druge materijale koji su vezani za ispunjavanje predispitnih obaveza, studenti treba da pošalju profesorima isključivo na mejl. Takođe, sve kosultacije sa studentima će se odvijati isključivo putem mejla.

Uprava Pedagošklog fakulteta u Somboru posebno naglašava da se redovno prati sajt fakulteta na kome će biti postavljene sve informacije vezane za dalji tok realizacije nastavnih i ispitnih aktivnosti.

Marko Lončar

Marko Lončar


Glavni i odgovorni urednik