Održana Skupština Sportskog saveza grada Sombora

U Plavoj sali Sokolskog doma, tokom protekle nedelje, održana je redovna godišnja Skupština Sportskog saveza grada Sombora na kojoj je predsednik Saveza Zoran Bojić prezentovao Izveštaje za proteklu 2022. godinu.

Od 60 članova Skupštine bilo je prisutno 37. Skupština je započeta minutom ćutanja i odavanjem počasti preminulima Milanu Maširević i Dušanu Mirkoviću.

Predsednik Saveza Zoran Bojić je podneo izveštaj o radu u 2022. godini u kojem je naglašeno koji su to bili prioriteti u 2022. i da su oni svi odrađeni kako je planirano. Utrošeno je po 3 miliona dinara na sportsku opremu, rekvizite kao i za suplementaciju, 2 miliona za testiranje sportista i osigurano je 2400 sportista.

U diskusiji na Skupštini, između ostalog istaknuti su odlični rezultati školaraca u školskom sportu, kao i problem koji postoji oko prevoza dece na školska, pokrajinska i republička takmičenja.

Izveštaj o radu je na kraju jednoglasno usvojen.

Stevan Žižić

Stevan Žižić


Novinar