Održana Osnivačka skupština Društva učitelja opštine Sombor

Osnivačka skupština Društva učitelja opštine Sombor, održana je u prostorijama Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju.

Rad društva prekinut je 2006. godine da bi se na predlog inicijalnog odbora, ponovo pokrenuo rad Društva učitelja opštine Sombor.

Za predsednicu Upravnog odbora i predsednicu Društva izabrana je Angelina Topić. Predsednica skupštine Udruženja društva je Ružica Vukelić, a sekretar Tatjana Kolar. Predsednica Nadzornog organa je Valerija Nikolić.

„Ovo Udruženje se osniva, posle 14 godina kako nije bilo Udruženja. Otvara se iz potrebe da se svi učitelji ponovo skupe na jednom mestu i da zajedno počnemo da radimo sa roditeljima i sa decom. Cilj nam je da napravimo neke tradicionalne manifestacije ovde u Somboru i da pokrenemo širok krug učitelja, dece i roditelja koji će sa nama zajedno sarađivati. Ciljevi svega toga su primena projektne nastave, primena IKT tehnologije, primena Erasmus projekta, da se učitelji malo više osposobe, da rade, da se uključe i da budu prihvaćeni u nekoj Evropskoj mapi kvaliteta rada“, za televiziju „Sreće“ ističe Valerija Nikolic, predsednica nadzornog organa Društva učitelja opštine Sombor.

Na pitanje novinara,ko su bili inicijatori ponovnog osnivanja društva, Nikolićeva kaže: „Inicijatori su bili Ružica Vukelić, Angelina Topić i ja, mi smo glavni osnivači, a kasnije su nam se priključili još neke naše kolege kao Sanja Miletić, Zoltan Kenerdeši, ne bih dalje nabrajala, i svi oni bili su entuzijasti da pokrenu ovu inicijativu“.

Pre samog održavanja osnivačke Skupštine, ekipa naše televizije popričala je sa Tanjom Kolar, sekretarom Društva učitelja opštine Sombor.

Ovo Udruženje će biti veoma značajno za sve nas iz razloga što ćemo biti u komunikaciji koju slabo razvijamo na ovaj način kako sada radimo. Imaćemo svoje prostorije, imažemo svoje sekcije, motive i ciljeve i naravno bićemo podrška jedni drugima kako u radu, tako i u razvijanju, daljem usavršavanju i svemu ostalom.

Na pitanje novinara, kakva je profesija biti učiteljica Kolarova kaže: „Biti učiteljica je profesija širokog spektra, mi smo i mame i bolničarke i krojačice, mi smo optičari, mi smo dadilje, sve. Mislim da je to jedan od najlepših poziva koji postoji na planeti, koji nikad ne bi menjala. Ja sam od svog drugog meseca boravila u jaslicama i do danas sam evo u školi i nisam nikada imala pauzu da sam bila van nekih obrazovnih institucija„.

Jelena Vrga

Jelena Vrga


Novinar